Rubriky
Aktuality

Projekt „Turistické centrum“

Žáci 6. A představili formou projektu „Turistické centrum“ zajímavá místa v Klášterci nad Ohří a jeho okolí. Projekt probíhal v hodinách předmětu občanství a zdraví.

Ing. Jaroslava Pokorná

Rubriky
Aktuality

Přijatí žáci do 1. ročníků 2024/2025

08., 09. a 22. 04 2024 proběhly zápisy do budoucích prvních tříd pro školní rok 2024/2025.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. 

Uchazeči, zveřejnění pod přiděleným registračním číslem, se přijímají k základnímu vzdělávání na ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov od 2. 9. 2024.

Rubriky
Aktuality

Putovní pohár – basketbal

V pátek se klášterecké školy utkaly v turnaji basketbalu o putovní pohár. Náš tým vybojoval 1.místo a tudíž pohár putuje na ZŠ Krátká.

Žákům gratuluji za výbornou reprezentaci školy a ZŠ Školní za organizaci turnaje.

Bc. Petra žihlová