Rubriky
Aktuality

Školní jídelna na konci roku

Poslední odhlášky a přihlášky obědů bude možno provést do 19. 12 2022 do 8:00 hod.

Od 21. 12. 2022 bude školní jídelna uzavřena až do 2. 1. 2023.

Rubriky
Aktuality

Efektivní učení

7. a 8. prosince proběhly ve všech třech osmých třídách interaktivní besedy o efektivním způsobu učení s Mgr. Zdeňkou Nyklíčkovou, která na škole od září 2022 funguje jako školní speciální pedagog. Žáci měli možnost vyzkoušet si zábavnou formou, jak podmínky ovlivňují samotný proces učení. Rovněž si prakticky na textu ověřili důležitost čtení s porozuměním. Vzhledem k tomu, že studijní výsledky za I. pololetí z osmé třídy se zapisují na přihlášku na střední školu, mohou žáci získané informace, postupy a metody při učení využít při přípravě na výuku a ke zlepšení svých výsledků.

Mgr. Dagmar Ostrihoňová