Rubriky
Aktuality

Úprava výuky od 1. 9. do 3. 9. 2021

Výuka bude probíhat s třídním vyučujícím.

1.9.2021

  • I. a II. Stupeň ukončí výuku po 1. vyučovací hodině

2.9.2021 a 3.9.2021

  • I. stupeň ukončí výuku v 11:40 hod.
  • II. stupeň ukončí výuku ve 12:35 hod.

Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Rubriky
Aktuality

Rozdělení žáčků do prvních tříd

Vážení rodiče, 

níže najdete rozdělení žáčků do jednotlivých prvních tříd,  s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit jmenný seznam, ale pouze registrační čísla, pod nimiž bylo vedeno celé přijímací řízení do 1. tříd.

V sekretariátě školy můžete v případě pozapomenutí čísla nahlédnout do seznamu jmenného. 

Rozdělení dětí do tříd je uzavřeno k 1. 7. 2021.

Základním hlediskem je počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách a ve většině případů jsme vyšli vstříc požadavkům zákonných zástupců k zařazení svého dítěte ke konkrétní paní učitelce. 

Slavnostní přivítání prvňáčků začne 1.9.2021 v 8:00 hod. před budovou školy.

Při vstupu do budovy školy 1. 9. 2021 musí mít zákonní zástupci respirátory a žáci roušky!

Rozdělení žáčků

1.A 1.B 1.C
Mgr. Zuzana Rulcová
1, 5, 7, 15, 16, 20, 23, 27, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 57, 68, 73, 74, 84, 87
Mgr. Radoslava Mašatová
11, 14, 21, 22, 24, 28, 31, 33, 38, 40, 44, 48, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 71, 77, 82, 83, 85, 89
Mgr. Štěpánka Hubertová
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 35, 41, 42, 47, 50, 58, 66, 67, 69, 75, 76