Zvířecí detektiv

Dne 9.5. se žáci 3.A a 4.B zúčastnili výukového programu Ekocentra Most ve spolupráci s MÚ v Klášterci nad Ohří. Cílem bylo seznámit děti se živočichy žijícími v prostředí lesa a okolí. Žáci si vyzkoušeli aktivity zaměřené na poznávání zvířat podle obrázků a fotografií, rozeznávali jejich stopy, zvuky. Skládali puzzle, otiskli si stopy. Součástí programu byla i badatelská činnost pomocí lupy a sběrných kelímků. Moc se nám to všem líbilo a žádnému živočichovi jsme během bádání neublížili.