Zápis žáků do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

prosím sledujte aktuální informace ohledně zápisů do 1. ročníků ZŠ, které budeme průběžně vkládat na web školy do sekce „Aktuality“.

Ředitelé základních škol ve smyslu § 36, odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění organizují ve spolupráci se zřizovatelem, městem Kláštercem nad Ohří 

ZÁPIS ŽÁKŮ do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015, k zápisu se musí registrovat i děti s odloženou školní docházkou.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle § 182a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jako přestupek.  

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis do prvních ročníků odevzdáním potřebných dokumentů dle pokynů jednotlivých základních škol a to ve dnech 1. až 23. dubna 2021.

Spádové obvody

dle Vyhlášky města o spádových obvodech:

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov:

ulice Polní, Žitná, Dlouhá, Lidická, Okružní, Lesní, Krátká, Luční, Olšová, Družstevní, Příčná, Ječná a obec Domašín

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov:

ulice a náměstí: Školní, Mírová, Budovatelská, Na Vyhlídce, Lípová, Topolová, Průsek, Karlovarská, Vítězná, Kostelní, Tyršova, Zahradní, Havlíčkova, Třebízského, Nerudova, Palackého, Sv. Čecha, nám. Dr. E. Beneše, Vodní, Sadová, Ruská, Cihlářská, Ohřecká Louka, U Koupaliště, Kyselka, Pod Hájovnou, Kpt. Jaroše, Stadion a U Potoka a celé části města Klášterecká Jeseň, Lestkov, Rašovice, Suchý Důl a Útočiště

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov:

ulice: Husova, Petlérská, V. Řezáče, V Zátiší, Větrná, Pionýrů, Královéhradecká, Pod Stadionem, Nádražní, 17. listopadu, B. Němcové, Dukelská, J. A. Komenského, Ciboušovská, Souběžná, Pražská, Pod Pivovarem, Chomutovská, Švermova, Pod Skalkou, Žižkova, P. Bezruče, Rokycanova, Přívozní, Nad Tunýlkem, Urxova, Za Korkem, Osvobozená, Jižní, Svahová, Rašovická, Říční, Severní a Sluneční, celé části města Ciboušov, Hradiště a Mikulovice a všechny ostatní adresy na území města Klášterce nad Ohří výše neuvedené 

Žáci se do jednotlivých škol budou přijímat do naplnění kapacity.