Výzva pro účastníky zájezdu do Velké Británie

Žádáme všechny účastníky zájezdu, aby ve dnech 8.-10.3.2023 přinesli ke kontrole platné cestovní pasy.

Tyto předloží S. Jirovcové. Děkujeme.