Výsledky voleb do Školské rady pro funkční období 2024-2027

Školská rada bude pracovat ve funkčním období 2024 – 2027 ve složení:

  1. Zástupci zákonných zástupců: Bc. Eva Hančíková, Renata Kozlíková
  2. Zástupci pedagogů: Mgr. Štěpánka Hubertová, Veronika Glaserová DiS.
  3. Zástupci zřizovatele: budou jmenováni zřizovatelem

Ke stažení