Velikonoční hra 2. B + 2. C

Ve středu 5. 4. 2023 se konala úžasná akce, kterou připravily děti z kroužku Angličtina – časopis. Akce se odehrála v knihovně a společenské místnosti a účastnily se jí děti ze tříd 2. B a 2. C. Na akci byla připravena různá stanoviště s úkoly s velikonoční tématikou v angličtině, což dětem přineslo nejen zábavu, ale i užitečné procvičení jazykových dovedností. Na závěr akce druháci hledali schovaná velikonoční vajíčka, což bylo napínavé a vzrušující. Rádi bychom poděkovali paní učitelce Kutílkové, která kroužek vede a s dětmi akci připravila. Byla to skvělá příležitost pro děti nejen se pobavit, ale i procvičit si svou angličtinu.

Mgr. Štěpánka Hubertová