Vánoční plavecká štafeta

Vánoční plavecká štafeta se uskuteční v týdnu od 8 .12. do 15. 12.. Účastnit se jí budou žáci všech ročníku, a to v hodinách plavání. Každá třída bude soutěžit o nejlepší čas štafety ve své kategorii:

  •  1.-3.třídy 10 bazénů
  • 4.-5. třídy 15 bazénů
  • 6.-7. třídy 20 bazénů
Vítěz každé kategorie získává sladkou odměnu pro celou třídu!

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne 16. 12. 2021.