Vánoční plavecká štafeta

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se konala na školním bazénu plavecká štafeta všech tříd prvního stupně. Závod probíhal v krásné sportovní atmosféře a putovní zlatý pohár si vyplavali žáci těchto tříd: 1.B, 2.C, 3.B, 4.A, 5.B.

Uvidíme zda svá vítězství obhájí i v následujícím roce. Všem třídám patří poděkování za přípravu a podporu svých plaveckých týmů.