Upozornění pro strávníky na konci školního roku (6/2022)

Strávníci, kteří platí stravné hotově si vyzvednou přeplatky v kanceláři školní jídelny. Ostatním přepošleme na účet, který mají nahlášený u vedoucí školní jídelny. Změnu nahlaste včas paní Marii Polákové. Poslední přihlášky a odhlášky obědů bude možno provést do 27. 6. 2022 (vzhledem k nákupu zboží a vyúčtování přeplatků stravného).

Děkuji za pochopení

Marie Poláková
Vedoucí školní jídelny