Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici – 22. ročník

Srdečně Vás zveme na 22. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí velikonoční kraslici. 

Soutěž je určená pro všechny žáky naší školy, mohou se zúčastnit jednotlivci nebo celé kolektivy – třídy.

Podmínky účasti

Každý účastník si připraví vlastnoručně vyrobenou (ne kupovanou) kraslici (je povolen jakýkoliv materiál i libovolná technika).

Datum odevzdání: do čtvrtka  30 .března 2023 (žáci nebo p. uč třídní 1. -5. tříd odevzdají p. uč. Rulcové, žáci 6.-9.tříd odevzdají práce p. uč. Novotné do kabinetu č. 84). 

U každé kraslice musí být lístek se jménem, třídou a stužkou (pokud se bude zavěšovat).

Vyhodnocení soutěže proběhne v pondělí 3. dubna 2023.

Těšíme se na Vaše krásné kraslice.

Velikonoce