Školní speciální pedagog

Individuální konzultace je možno domluvit každý pracovní den na základě telefonické domluvy.

tel.: 725 974 115

Individuální konzultace platí pro I. i II. stupeň.

Mgr. Zuzana Gallerová