Školní olympiáda 5. tříd ZŠ

Každým rokem pořádá Základní škola Krátká školní kolo Anglické olympiády pátých tříd. I v letošním roce tomu nebylo jinak. Olympiády se zúčastnilo celkem 49 žáků, ale pouze nejlepší dva žáci si zajistili účast v okresním kole v Chomutově.

Olympiáda je rozdělena do tří částí, žáci napíší test, následně mají část poslechovou a na závěr je čeká rozhovor se žáky devátých tříd, kteří jim kladou základní otázky a žáci na ně svou odpovědí reagují.
S výsledky žáků jsme byli velice spokojeni. Letos jsme měli dvě první místa – Artur Frank a Kuba Bernášek, 2. místo – Miroslav Chalupecký a na 3. místě se umístil Matty Breczko.

Na všechny zúčastněné čekalo malé překvapení a vyhodnocení se konalo za přítomnosti pana ředitele, paní zástupkyně za první stupeň a kolegů.
Nesmím opomenout velké díky našemu kolegovi Honzovi Šestákovi, pro kterého to byla poslední Anglická olympiáda, neboť náš milý kolega se s námi v letošním roce rozloučí. Honzo, díky.

Ing. Monika Čermáková
Učitelka AJ