Setkání s energií

Ve spolupráci se skupinou ČEZ proběhl na naší škole interaktivní vzdělávací program s odborníky na energetiku „Setkání s energií“.

Program byl rozdělen do dvou dnů. První setkání se uskutečnilo 15. dubna, které bylo určeno pro žáky osmého ročníku. Druhé setkání pak proběhlo 13. května a bylo určeno deváťákům.

Hlavním tématem debaty byla současnost i budoucnost energetiky s předními českými odborníky z praxe. Žáci měli možnost zažít ReakTour, což je prohlídka ve virtuální realitě nejstřeženějších míst Temelína a Dukovan. Celá třída se tak měla možnost podívat až k reaktoru, vyletět nad chladicí věž nebo vstoupit na velín, odkud přišel i jeden z lektorů. Nechyběly ani unikátní fyzikální pokusy spojené s obnovitelnými zdroji energie. V průběhu besedy žáci odpovídali na otázky spojené s energetikou, za které dostávali drobné odměny. Celý program byl ukončen vědomostním kvízem sestaveným z otázek, jejichž odpovědi se žáci dozvěděli během přednášky. Vítěz byl odměněn větším dárkem.