Rozpis rotační výuky pro 2. stupně

  • od 10. 5. 2021 začne prezenční výuka pro 6. a 7. ročníky
  • od 17. 5. 2021 začne prezenční výuka pro  8. a 9. ročníky

Testování proběhne podle manuálu testování MŠMT v první vyučovací hodině pod dohledem třídních učitelů pod dohledem ve své kmenové třídě (určeným testovacím dnem je pondělí a čtvrtek). Obědy pro žáky v prezenční výuce budou vydávány v závislosti na rozvrhu (neproběhla úprava rozvrhu). Situace se může změnit na základě usnesení vlády ČR. Sledujte aktuální informace na webu školy.

Školní jídelna bude vydávat obědy pro žáky v distanční výuce v době od 13:15 do 13:45 hod. Oběd je možno vyzvednout do jídlonosičů nebo zkonzumovat přímo v jídelně školy za dodržení hygienických požadavků. Nezapomeňte včas přihlásit obědy 2 pracovní dny předem!

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Další informace: https://testovani.edu.cz/

Ke stažení