Rozdělení žáčků do prvních tříd

Vážení rodiče, 

níže najdete rozdělení žáčků do jednotlivých prvních tříd, s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit jmenný seznam, ale pouze registrační čísla, pod nimiž bylo vedeno celé přijímací řízení do 1. tříd.

V sekretariátě školy můžete v případě pozapomenutí čísla nahlédnout do jmenného seznamu.

Základním hlediskem je počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách a ve většině případů jsme vyšli vstříc požadavkům
zákonných zástupců k zařazení svého dítěte ke konkrétní paní učitelce. 

Slavnostní přivítání prvňáčků začne v 8:00 hod. před budovou školy.

1.A

Mgr. Hana Piskelová

10, 14, 26, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 55, 56, 58, 59, 65, 69, 71, 76, 77, 78, 81, 85, 86, 91, 92, 100, 103, 106.

1.B

Mgr. Vanda Zahradníková

2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 45, 62, 70, 72, 79, 82, 89, 90, 94, 95.

1.C

Mgr. Janka Kuncová

1, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 35, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 64, 68, 73, 80, 83, 84, 87, 88, 93.

Ke stažení