Ředitelské volno 1. 2. 2024

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (škola organizuje vzdělávací aktivity – IT workschop pro učitele a asistenty pedagoga), na den 22. 12. 2022 volný den (ředitelské volno). Škola a školní jídelna bude uzavřena. Školní družina bude v případě zájmu zákonných zástupců žáků otevřena.

Zároveň oznamuji vyhlášení volného dne (ředitelské volno) na den 1. 2. 2024. (před pololetními prázdninami). Na tento den má škola objednané školení pro pedagogické pracovníky od vzdělávací agentury na téma „FORMATIVNÍ HODNOCENÍ“. Škola a školní jídelna bude uzavřena. Školní družina bude v případě zájmu zákonných zástupců otevřena.

Mgr. Petr Opava, ředitel školy