Program vzájemného učení

Program vzájemného učení je aktivita podporovaná Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a klade si za cíl propojit výuku chemie na středních a základních školách formou vzájemné spolupráce žáků obou typů škol. Laboratorní práce byly na témata Kyseliny a zásady, Beketova řada kovů a Vlastnosti vody.

Zároveň jsou součástí programu i tři výjezdy za chemií, v našem případě do sklárny v Kamenickém Šenově (červen 2021), papírny Perštejn (únor 2022) a do pivovaru Žatec (květen 2022). V projektu je zapojena třída kvinta z Gymnázia a SOŠ a deváté, respektive osmé ročníky ze ZŠ Krátká.