Přijatí žáci do 1. ročníků 2022/2023

04., 05. a 19. 04 2022 proběhly zápisy do budoucích prvních tříd pro školní rok 2022/2023.

Uchazeči, zveřejnění pod přiděleným registračním číslem, se přijímají k základnímu vzdělávání na ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov od 1. 9. 2022.

Po ukončení správního řízení žák/žákyně pod registračním číslem 19. přijat/a.