Pasování na čtenáře

Tak jsme se dočkali… Minulý týden se žáci 2. ročníků stali rytíři.

Vše se odehrávalo v KC v malém sále Violka, kde byli žáci slavnostně pasováni do řádu rytířského.

Krásnou akci pořádala městská knihovna s p. Bartákem.

Moc děkujeme a slibujeme, že dodržíme vše tak, jak jsme odpřísáhli.

Žáci 2.ročníků