Nadané děti ze ZŠ Krátká a jejich účast na krajském setkání v Ústí nad Labem

Ve dnech 17. a 18. května 2024 se pět nadaných žáků ze ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří zúčastnilo krajského setkání nadaných žáků, které proběhlo v prostorách ZŠ a MŠ Ústí nad Labem SNP 2304/6. Tato akce navázala na předchozí úspěšná setkání konaná na naší škole a také v Kadani.

V pátek odpoledne jsme dorazili na místo a zúčastnili se slavnostního zahájení. Přivítal nás ředitel školy Mgr. Zdeněk Lutovský a Ing. Bohumil Ježek, radní pro školství města Ústí nad Labem. První aktivitou byla prezentace o Anglii, po které následovaly různé úkoly na šesti stanovištích  – toto aktivita probíhala v angličtině. Následně se děti věnovaly chemickým pokusům, což byl zlatý hřeb celého večera, jelikož si je mohly děti pod dohledem učitelek samy vyzkoušet. Po večeři se všichni pustili do sestavování robotických stavebnic Mindstorms, u kterých si mohli vyzkoušet složitější programování a uspořádat závody robotických vozítek. Večer byl zakončen promítáním planet na strop třídy a povídáním o hvězdách a vesmíru, což bylo pro děti fascinující.

Sobota začala snídaní, po které se děti znovu vrhly do aktivit. Po celé škole hledaly schované QR kódy, které obsahovaly informace o historických stavbách a místech v Ústí nad Labem. Po jejich nalezení luštily křížovku a odpovídaly na otázky. Děti zaujaly také magnetické hlavolamy CUTS. Poslední částí programu byla prezentace o Ústí nad Labem, která jim poutavě přiblížila archeologické nálezy a historii města.

Zakončení celé akce se ujal prorektor z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., který nám představil fungování univerzity a snažil se nás namotivovat k dalšímu studiu. Celá akce byla zakončena rozdáním upomínkových předmětů, které dětem připomínají dva dny plné vzdělávacích aktivit a zábavy.

Děkujeme organizátorům za skvěle připravený program a těšíme se na další podobná setkání.

Mgr. Gabriela Jedličková