Harmonogram voleb do ŠKOLSKÉ RADY v probíhajícím funkčním období 2024 – 2027

Volby do ŠR proběhnou podle Volebního řádu ŠR (dále jen VŘ) ze dne 27. 9. 2017

I. kolo voleb

I. kolo voleb proběhne v době od 22. 03. 2024 – 04. 04. 2024 do 12:00 hod. V prvním kole voleb navrhují zástupci nezletilých žáků (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na dva členy za zákonné zástupce ve ŠKOLSKÉ RADĚ.

Příjmem návrhů je pověřena sekretářka školy Hana Dušková.

II. kolo voleb

II. kolo voleb proběhne 18. 04. 2024 v době od 8:00 – 17:00 hod. Podmínkou účasti kandidáta ve II. kole voleb je jeho písemný souhlas s kandidaturou a doložení způsobilosti k právním úkonům.

Volební komise

Ředitel školy jmenoval v souladu s VŘ volební komisi ve složení:

  • Mgr. Petra Vostrá, předsedkyně
  • Mgr. Ivana Blažková, člen
  • Paní Hana Dušková, člen

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Harmonogram voleb je v souladu s VŘ.

Zveřejněno dálkovým přístupem 22. 03. 2024 na www.zskratka.cz a ve vestibulu školy.

Pravomoci školské rady definuje zákon 561/2004 Sb., v platném znění školského zákona § 167 a § 168.

Ke stažení

Ikona

Harmonogram voleb do ŠR 462.43 KB 2 downloads

...
Ikona

Školský zákon § 167-168 23.02 KB 1 downloads

...
Ikona

Volební řád ŠR 1.41 MB 1 downloads

...