Dějepisná olympiáda – školní kolo

V únoru proběhl 51. ročník školního kola dějepisné olympiády na téma “Šlechta v proměnách času”. Nejlepším řešitelem se stal Jan Dítě. Druhé místo obsadil Jakub Kopinec.