Budeme mít prvňáčka – beseda pro rodiče

Dne 31. 3. 2022 v 16:00 proběhla po úspěšné loňské akci stejnojmenná beseda pro rodiče budoucích prvňáčků „Budeme mít prvňáčka“. Besedu připravily pracovnice našeho školního poradenského pracoviště, školní speciální pedagog Mgr. Zuzana Gallerová a školní psycholog Mgr. Kamila Tóthová. Besedy se zúčastnilo 15 rodičů našich budoucích žáčků. Dozvěděli se, co má umět budoucí školák, co od něj očekáváme u zápisu, jak své dítě na školu připravit, jak zábavnou formou rozvíjet oblasti, kde dítě třeba ještě mírně pokulhává. Rodiče obdrželi materiály, které si mohou přečíst a nabídku pomoci školního poradenského pracoviště v případě dalších otázek. 

Beseda pro rodiče

Ke stažení