Blázníš? No a!

V průběhu listopadu v 9. třídách proběhl intenzivní interaktivní program „Blázníš? No a!“ s lektorkami z chomutovského spolku Masopust, který provozuje klub Esprit. Program trval celé dopoledne, žáky přesto velmi zaujal. Poznatky o duševním zdraví se jim mohou i s ohledem na současnou situaci velmi hodit. Program původně pochází z Německa a v ČR se realizuje od roku 2005.

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Podle evropských statistik trpí až 20% mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o ní hovořit. Během pandemie Covid 19 je situace mnohem horší, zaznamenali jsme značný nárůst psychických obtíží mezi žáky a studenty.

Projekt Blázníš? No a! je postaven na otevřeném setkání s experty na vlastní zkušenost s psychickým onemocněním a s lidmi pracujícími v oblasti duševního zdraví. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu prožívání, oslovuje otázky strachu a obav, nabízí zdroje jak se vyrovnávat s krizemi a učí porozumět a respektovat druhého. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí žákům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst.

Projekt „Blázníś? No a! prokazatelně pozitivně ovlivňuje:

  • ochotu vyhledat pomoc
  • sociální distanci vůči lidem (kamarádům / spolužákům) s duševním onemocněním
  • postoje vůči lidem s duševním onemocněním

Naši žáci se v případě potřeby mohou obrátit na školní psycholožku Kamilu Tóthovou