Besedy – volba povolání

Ve dnech 22. října a 5. listopadu 2021 proběhly ve třídách 9. A, 9. B a 9.C besedy se specialistkou pro volbu povolání Mgr. Denisou Novotnou a poradkyní IPS  Naděždou Grundovou z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce Chomutov. První beseda se věnovala konkrétním situacím a možnostem žáka při hledání vzdělávací a profesní cesty. Na druhé besedě si žáci vyzkoušeli a vyhodnotili test profesní orientace podle výběru činností.