Beseda s ÚP CV

8. dubna 2022 proběhly ve třídách 8. A, 8. B a 8.C besedy se specialistkou pro volbu povolání Mgr. Denisou Novotnou a poradkyní IPS  Naděždou Grundovou z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce Chomutov. Žáci si prostřednictvím besedy, prezentace a pracovních listů upřesňovali své představy o zvolených oborech. Získávali další potřebné informace, které jim pomohou vybrat si vhodné povolání.