Adaptační kurz 6. ročníků

Žáci tříd 6. A a 6. B se zúčastnili ve dnech 6. – 8. 10. 2021 adaptačního kurzu na Božím Daru.